Skip to main content

Synth MSX

  • Utwór wykorzystujący syntezę programową.
  • Plik z utworem musi być wykonywalny.
  • Maksymalny rozmiar pliku: 4 KB (4096 bajtów).
  • Platforma dowolna, 8-32 bit.
  • Czas odtwarzania utworu — 3 minuty (utwory mogą być dłuższe, ale na party zaprezentowane zostaną tylko ich pierwsze trzy minuty).
  • Obowiązkowo załącz render utworu w formacie WAV/MP3.