Skip to main content

Intro (256B / 1KB / 4KB / 64KB)

  • Maksymalny rozmiar dla platform 8-bit: 256 / 1024 / 4096 bajtów — w zależności od kategorii.
  • Maksymalny rozmiar dla platform 16/32/64-bit: 256 / 1024 / 4096 / 65536 bajtów — w zależności od kategorii.
  • Podział na platformy sprzętowe oraz wielkość plików według klucza (min. 3 produkcje).
  • Produkcja musi być plikiem wykonywalnym.
  • W przypadku C-64 prosimy o plik .d64 lub .prg oraz sprecyzowanie, jaką wersję SID-a ma posiadać compomaszyna.
  • W przypadku pracy napisanej pod Linux masz 10 (dziesięć) minut na uruchomienie jej na compomaszynie.
  • Jeżeli nie dysponujemy platformą, na której chcesz puścić swoje intro, skontaktuj się z nami czym prędzej. Postaramy się coś zorganizować, a być może poprosimy Cię o przywiezienie własnego sprzętu.
  • Produkcje na wszystkich platformach poza PC zostaną zgrane do bezstratnego pliku wideo i w ten sposób wyświetlone podczas compo. Produkcje zgrywamy wyłącznie z prawdziwego sprzętu w czasie trwania party. Nie akceptujemy produkcji odtwarzanych na emulatorze.